10-01-19 RCHS Varsity BBB vs Rio Linda - ebharding