11-09-16 RCHS Varsity Football vs Sacramento - ebharding